நூற்றாண்டு அங்குரார்பண விழாவில் அதிதிகளின் உரை

நூற்றாண்டு அங்குரார்பண விழா.

2022 ஜனவரி முதலாம் திகதி 2022 அன்று நடைபெற்ற அல் முபாரக் பாடசாலையின் நூற்றாண்டு அங்குரார்பண விழாவில் அதிதிகளாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தவர்களால் விஷேட உரைகள் நிகழ்த்தப்பட்டன.

Chief Guest Speech by

M.U.M. Ali Sabry (PC)
Minister of Justice
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Guest of Honours Speech

Hon. Justice M.T.M. Laffar
Judge of the Court of Appeal

Hon. Prasanna Ranaweera
State Minister of Rattan, Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion

Hon. Kader Masthan
Member of Parliament for Vanni District
DCC Chairman for Mannar and Mullaithivu District

Principal Speech

S.H.M. Naeem
Principal
Al Mubarak Central College
(National School)
Malwana

Guest Speakers

Al Haj M.M.A. Gafoor
Vice President of OBA
Former Judge of the Court of Appeal

Al Haj A.R.M Lafir
President of Centenary Development Committee

Al Haj M.M.A. Ismail
Founder – Al Muhsin Foundation

Virtual Speech

Irshad A. Cader

Vice President of OBA
Australia NewZealand Chapter
International Speaker
Motivational Trainer

Welcome Speech

Najak Kavfer
Join Secretary of OBA

Vote of Thanks

Mohamed Fairoos
Secretary of SDEC

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest