நூற்றாண்டு அங்குரார்பண விழாவில் பாடசாலை மாணவர்களின் நிகழ்ச்சிகள்.

நூற்றாண்டு அங்குரார்பண விழாவில் பாடசாலை மாணவர்களின் நிகழ்ச்சிகள்.

2022 ஜனவரி முதலாம் திகதி நடைபெற்ற பாடசாலை நூற்றாண்டு அங்குரார்பண விழாவில் மாணவர்களின் நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பான முறையில் மேடையேறின.

அதன் ஒருசில படங்களை உங்களுக்கு கீழே பார்வையிடலாம்

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest